ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ακτινοθεραπεία είναι η χρήση ακτίνων Χ υψηλής ενέργειας που παράγονται από μηχανήματα που ονομάζονται γραμμικοί επιταχυντές προκειμένου να καταστραφούν τα καρκινικά κύτταρα ενός όγκου. Αποτελεί τον έναν από τους τρεις πυλώνες στην αντιμετώπιση του καρκίνου, με τους άλλους δύο να είναι το χειρουργείο και οι συστηματικές θεραπείες. Συγκεκριμένα, ένας στους δύο ογκολογικούς ασθενείς θα λάβει ακτινοθεραπεία σε κάποια φάση της πορείας της νόσου του, ενώ τέσσερις από τους δέκα ασθενείς που γίνονται καλά από τον καρκίνο τους έχουν λάβει ακτινοθεραπεία ως μέρος του θεραπευτικού τους πλάνου.

Η ακτινοθεραπεία είναι μια τοπική θεραπεία, όπως το χειρουργείο, και σκοπός της είναι ο τοπικός έλεγχος της νόσου στην περιοχή που ακτινοβολείται. Μπορεί να χορηγηθεί ως ριζική θεραπεία σε έναν όγκο που δεν έχει χειρουργηθεί ή ως συμπληρωματική θεραπεία μετά το χειρουργείο για να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπής του όγκου. Τέλος, μπορεί να χορηγηθεί με παρηγορητικό σκοπό, όπως σε περιπτώσεις επώδυνων οστικών μεταστάσεων, ανακουφίζοντας την πλειοψηφία των ασθενών από τον πόνο.

Τα τελευταία χρόνια η ακτινοθεραπεία έχει γνωρίσει μια ανεπανάληπτη τεχνολογική άνθιση. Οι μοντέρνες τεχνικές έχουν αυξήσει την ακρίβεια της θεραπείας μειώνοντας την γεωγραφική ανασφάλεια κάτωθεν του χιλιοστού. Ταυτόχρονα, μας επιτρέπουν να χορηγούμε πολύ μεγάλες δόσεις στους όγκους αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τους φυσιολογικούς ιστούς. Το αποτέλεσμα είναι πιο δραστικές και ασφαλείς θεραπείες με λιγότερες παρενέργειες.