Τρισδιάστατη Σύμμορφη Ακτινοθεραπεία

Τρισδιάστατη Σύμμορφη Ακτινοθεραπεία

Η τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3DCRT) περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστικής τομογραφίας (CT) για το σχεδιασμό του ακτινοθεραπευτικού πλάνου, το οποίο εξατομικεύεται για κάθε ασθενή. Στόχος της 3DCRT είναι η χορήγηση μιας σύμμορφης δόσης ακτινοβολίας στον όγκο, ενώ παράλληλα αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι φυσιολογικοί ιστοί που τον περιβάλλουν.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η 3DCRT ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Εάν χρειάζεστε 3DCRT, ο ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος σας θα εντοπίσει πρώτα την περιοχή που απαιτεί θεραπεία στην αξονική τομογραφία σχεδιασμού. Η μαγνητική τομογραφία (MRI) ή η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στον εντοπισμό της περιοχής θεραπείας.

Μια ομάδα επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένου του ακτινοθεραπευτή-ογκολόγου σας, των τεχνολόγων ακτινοθεραπείας και των ακτινοφυσικών, συνεργάζονται για να δημιουργηθεί ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας. Στην προσπάθεια αυτή γίνεται χρήση εξελιγμένων λογισμικών ακτινοθεραπείας. Κάθε πλάνο θεραπείας θα χρησιμοποιεί έναν αριθμό δεσμών ακτινοβολίας από διαφορετικές γωνίες, διαμορφωμένες ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του συγκεκριμένου όγκου σας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να αποδώσουμε την απαραίτητη υψηλή δόση ακτινοβολίας στην περιοχή του όγκου, ενώ παράλληλα θα αποφύγουμε τη μέγιστη δυνατή ποσότητα φυσιολογικού ιστού.

Το ατομικό σας πλάνο εφαρμόζεται στη συνέχεια καθημερινά στον γραμμικό επιταχυντή (το μηχάνημα θεραπείας) από τους τεχνολόγους ακτινοθεραπείας.